Εσωτερικές Πόρτες

Prolac Antifinger Print

Εσωτερικές Πόρτες Prolac Antifinger Print. Προλακαρισμένης βάσης με επίστρωση ρητίνης που την καθιστά antifinger.