Είσοδος κτιρίου με 2 πόρτες

Access Control με μονάδα διαχείρισης 2 εισόδων της εταιρείας DAHUA. 

Κουτί τροφοδοσίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το σύστημα ασφαλείας συνεχίζει και λειτουργεί.

Οι δυο είσοδοι καταλήγουν σε κοινή μονάδα διαχείρισης και οι users έχουν πρόσβαση με το ίδιο κλειδί και στις δυο πόρτες.

Είσοδος 1η

Γυάλινη Πόρτα

Πληκτρολόγιο- Καρταναγνώστης

Εξωτερικός Ηλεκτροπύρρος

Είσοδος 2η

Πόρτα Ασφαλείας

Πληκτρολόγιο- Καρταναγνώστης

Ηλεκτρομηχανική Κλειδαριά

Γιάλυνη Πόρτα

Access Control με πληκτρολόγιο και αυτόματο κλείδωμα με εξωτερικό ηλεκτροπύρρο.

  • Πληκτρολόγιο-Καρταναγώστης της εταιρίας DAHUA.
  • Για την έξοδο μπουτόν φωτιζόμενο Touch.
  • Κουτί τροφοδοσίας με μπαταρία για λειτουργία και σε διακοπή ρεύματος.
  • Ηλεκτροπύρρος της εταιρίας JIS με βάση για κρύσταλλά.
01.

Πληκτρολόγιο Καρταναγνώστης

Πληκτρολογιο Καρταναγνώστης Dahua

02.

Ηλεκτροπύρρος Εξωτερικός

Ηλεκτροπυρρος εξωτερικός

03.

Μπουτόν εξόδου

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ

04.

Κουτί Τροφοδοσίας με μπαταρία

Κουτι τροφοδοσιας pulsar

05.

Μονάδα Διαχείρισης DAHUA

Dahua two door controller

Πόρτα Ασφαλείας

Access Control με πληκτρολόγιο και αυτόματο κλείδωμα με ηλεκτρομηχανική κλειδαριά της εταιρείας ISEO X1R EASY.

  • Πληκτρολόγιο-Καρταναγώστης της εταιρίας DAHUA.
  • Μπουτόν εξόδου φωτιζόμενο Touch για την έξοδο.
  • Κύλινδρος υπερασφαλείας της εταιρείας MG P43 για ελεγχόμενη αντιγραφή κλειδιών με προφίλ Palatino.
  • Κουτί τροφοδοσίας με μπαταρία για λειτουργία και σε διακοπή ρεύματος.
01.

Πληκτρολόγιο Καρταναγνώστης

Πληκτρολογιο Καρταναγνώστης Dahua

02.

Ηλεκρομηχανική κλειδαριά ISEO X1R EASY

1 Iseo X1R

03.

Μπουτόν εξόδου

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ

04.

Κουτί Τροφοδοσίας με μπαταρία

Κουτι τροφοδοσιας pulsar

05.

Μονάδα Διαχείρισης DAHUA

Dahua two door controller

06.

Κύλινδρος με προφίλ Palatino για ελεγχόμενη αντιγραφή κλειδιών

IMG 03056